Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Huidig pad: Home » Therapie

Experiëntiële benadering

Experiëntiële psychotherapie is een proces- en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie waarin aandacht besteed wordt aan hoe je contact en verbinding maakt met jezelf en in relatie met anderen. Onderdeel hiervan is wat je ervaart in het contact met de therapeut. Dit betekent dat we sterk in het hier-en-nu blijven bij je onmiddellijke ervaringen. Je leert je gedachten, belemmeringen, verdriet en boosheid beter te leren voelen en uiten. Er wordt gewerkt met het denken, voelen en zijn; hoofd, hart en lichaam.


Het is een vorm van gesprekstherapie met aandacht voor het ontwikkelen van awareness (gewaarzijn) en lichaamsbewustzijn.


Het is ervaringsgerichte, existentiële en experimentele psychotherapie. Ervaringsgericht houdt in dat inzicht alleen niet volstaat: verandering kan alleen plaatsvinden door dat wat er voor jou aan de hand is echt te ervaren, te doorleven, te doorvoelen, waarbij uitdrukkelijk ook het lichaam is betrokken. Existentieel houdt in dat het om niets minder dan jouw bestaan zelf gaat, zoals je bent en niet zoals je zou moeten of kunnen zijn. En experimenteel dat er ook oefeningen worden voorgesteld waarin je voor jou minder bekend gedrag kunt uitproberen.Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie