Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Huidig pad: Home

Aandachtsgebieden

Psychologenpraktijk Ootes is een vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor Generalistische Basis GGZ en tevens Gespecialiseerde GGZ.

Dat wil zeggen dat lichte tot matig ernstige psychische problematiek wordt behandeld en er tevens meer specialistische psychologische zorg wordt geboden. In de praktijk kunt u terecht voor therapie en begeleiding op het gebied van:

In alle bovenstaande thema's zie je dat ik niet spreek over 'stoornissen' of met welke 'diagnose' je bij mijn praktijk terecht kunt. Je komt met een verhaal bij mij. Een verhaal waarin sprake is van lijdensdruk. Je hebt gevoelens, gedrag, gedachten of situaties meegemaakt, waar je (nog steeds) last van hebt. Je bent bereid en in staat in jezelf te kijken, in jezelf te zoeken.

Je wilt jezelf beter begrijpen, mogelijkheden tot verandering exploreren als dat mogelijk is of komen tot acceptatie van datgene dat niet te veranderen is.

Therapie vraagt een investering in de vorm van tijd en aandacht. Motivatie kan gaandeweg groeien als je merkt dat het vertrouwen in de mogelijkheden van groei, zingeving en verbondenheid groter worden.

Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie