Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Home

Welkom op de website van Psychologenpraktijk Ootes, gevestigd te Rotterdam. Mijn naam is Hetty Ootes. Ik ben klinisch psycholoog-psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en kinder- en jeugdpsycholoog specialist.

Psychologenpraktijk Ootes is een vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor basis en specialistische psychologische zorg. Daarnaast wordt supervisie, leertherapie en coaching gegeven.

Er wordt in de praktijk gewerkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader waarbij de mindfulness benadering en de experiëntiële benadering centraal staan. Zie voor uitleg van deze begrippen die diverse links op deze site.

In mijn praktijk kunt u terecht voor therapie en begeleiding op het gebied van:

Psychologenpraktijk Ootes is ingeschreven bij de KvK Rotterdam onder nummer 24443371.

Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie