Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Huidig pad: Home

Disclaimer

Op deze website stelt psychologenpraktijk Ootes informatie ter beschikking van het publiek. Hoewel we de beste inspanningen hebben geleverd om ons van de juistheid van de op de website beschikbare informatie te vergewissen, garandeert het niet dat deze informatie up to date, volledig en/of juist zal zijn. Psychologenpraktijk Ootes wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid, de volledigheid of de aanpassingstermijn van de op de website beschikbare informatie.

U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing aangaande het gebruik dat u ervan maakt. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De sitehouder, noch de praktijkhouder kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling, maar is slechts een bron van algemene informatie.

Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie