Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Huidig pad: Home

Therapie

Er wordt in de praktijk gewerkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader waarbij de mindfulness benadering en de experiëntiële benadering  centraal staan. De belangrijkste therapieën worden op de volgende pagina's nader toegelicht:

Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie