Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Huidig pad: Home

Aanmelding en werkwijze

U kunt uzelf aanmelden bij de praktijk via telefoonnummer 06-425 49 326 of via info@psychologenpraktijkootes.nl. Spreek in geval van telefonische aanmelding duidelijk uw naam en telefoonnummer in dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Op dinsdagochtend van 9 tot 10 uur heb ik een telefonisch spreekuur.

Ik stuur u een registratieformulier toe waarop u uw NAW en verzekeringsgegevens en kort uw hulpvraag kunt aangeven.

In het eerste consult wordt de problematiek en hulpvraag verder geïnventariseerd bekijk ik samen met u óf ik u daarbij kan helpen. Lees daarom de informatie op deze site goed door. Indien de problematiek niet tot mijn deskundigheid behoort dan zal ik proberen u door te verwijzen naar een collega.

Na enkele inventariserende gesprekken, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek, doe ik u een behandelvoorstel. Indien u zich daarin kunt vinden kan de behandeling van start gaan. Naast het voeren van inzichtgevende gesprekken maak ik gebruik van lichaamsgerichte oefeningen, communicatie oefeningen, meditatieve technieken en geef ik soms huiswerk opdrachten.

Zie voor meer informatie cognitieve gedragstherapie, mindfulness, experiëntiële benadering en contemplatieve psychologie.

Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie