Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Huidig pad: Home » Praktische informatie

Tarieven en vergoedingen 2019

De tarieven in de Gespecialiseerde GGZ zijn wettelijk vastgesteld in zgn. DBC’s (Diagnose BehandelCombinatie's). Zie de tariefbeschikking (pdf-document) van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA). Ook de maximale tarieven in de Basis GGZ zijn vastgelegd in een tariefbeschikking (pdf-document). Voor meer informatie zie de website van de NZA.

Het minimale eigen risico bedraagt in 2019 € 385 per jaar.

Verwijzing

De behandeling wordt alleen vergoed als er een verwijsbrief is van uw huisarts. Op dit briefje moet minimaal staan: uw naam, die van de arts, de AGBcode van de arts en de mededeling 'verwijzing naar specialistische GGZ én vermoeden van DSM problematiek'.

Vergoeding

Per 1 januari 2017 heeft de praktijk geen contracten meer gesloten met zorgverzekeraars. Als u zelf wilt kunnen (blijven) kiezen wie uw behandelaar is, met behoud van volledige vergoeding, dan is de restitutiepolis die het volledige NZa-tarief vergoedt de beste keuze. Voor meer informatie zie onder "belangrijke informatie mbt uw zorgverzekering 2019" op deze website.

U kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Er wordt dan geen informatie gegeven aan uw zorgverzekeraar en u kunt geen declaratie doen bij uw zorgverzekeraar. Het zelf-betalen-tarief ofwel coaching tarief bedraagt: € 135 per consult van 60 minuten.

Het tarief voor supervisie of leertherapie bedraagt € 105 per 45 minuten per persoon.

Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie