Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Huidig pad: Home » Praktische informatie

Tarieven en vergoedingen

Tot en met 2021 waren de tarieven in de Gespecialiseerde GGZ wettelijk vastgesteld in zgn. DBC’s (Diagnose BehandelCombinatie's). Zie de tariefbeschikking (pdf-document) van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA). Ook de maximale tarieven in de Basis GGZ zijn vastgelegd in een tariefbeschikking (pdf-document). Voor meer informatie zie de website van de NZA.

Vanaf 2022 wordt de GGZ op een nieuwe manier bekostigd, namelijk via het ZorgPrestatieModel. Ook dit betreffen wettelijk door de NZa vastgestelde tarieven. Niet meer naar diagnose of behandeling maar naar consulten gebaseerd op prestaties die worden afgeleid van setting, beroep, soort en duur consult. Meer informatie vindt u in de patientfolder "De nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg" (pdf-document, opent in een nieuw venster).

Voor mijn praktijk en beroepskwalificaties is het wettelijk vastgestelde tarief voor een consult van 60 minuten op dit moment € 212,00 (januari 2024).

U ontvangt maandelijks een factuur van de consulten (en dus niet meer aan het eind van het behandeljaar zoals onder de oude regeling).

Het minimale eigen risico voor 2024 bedraagt € 385 per jaar. Indien een behandeling over de kalendergrens heengaat wordt het eigen risico van beide jaren aangesproken. Hetgeen een nadeel van dit model is voor de verzekerde.

Verwijzing

De behandeling wordt alleen vergoed als er een verwijsbrief is van uw huisarts. Op dit briefje moet minimaal staan: uw naam, die van de arts, de AGBcode van de arts en de mededeling 'verwijzing naar specialistische GGZ én vermoeden van DSM problematiek'.

Vergoeding

Per 1 januari 2017 heeft de praktijk geen contracten meer gesloten met zorgverzekeraars. Als u zelf wilt kunnen (blijven) kiezen wie uw behandelaar is, met behoud van volledige vergoeding, dan is de restitutiepolis die het volledige NZa-tarief vergoedt de beste keuze. Voor meer informatie zie onder "belangrijke veranderingen in de zorg" op deze website.

U kunt er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Er wordt dan geen informatie aan uw zorgverzekeraar verstrekt en u kunt dan ook geen declaratie doen bij uw zorgverzekeraar.

Het zelf-betalen-tarief in een zorgtraject bedraagt € 155 per uur.

Het zelf-betalen-tarief in een coaching (ander soort hulpvragen) traject bedraagt € 175 per uur.

Het tarief voor supervisie en leertherapie in kader van opleidingen bedraagt € 135 per 45 minuten.

Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie